Privacyverklaring AVG

Persoonsgegevens die worden verwerkt
EZS-Sidecar.com kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van EZS Sidecar en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan EZS Sidecar verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.

EZS Sidecar kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw bedrijfsnaam
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw emailadres
– Uw bankrekeningnummer
– Uw BTW/VAT nummer

Waarom EZS Sidecar gegevens nodig heeft
EZS Sidecar verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan EZS Sidecar uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang EZS Sidecar gegevens bewaart
EZS Sidecar bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
EZS Sidecar verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . EZS Sidecar zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als EZS Sidecar bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen
EZS Sidecar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met .

EZS Sidecar is als volgt te bereiken:
Postadres: Brinkweg 15a, 7021 BV Zelhem
Vestigingsadres: Brinkweg 15a, 7021 BV Zelhem
Inschrijvingsnummer KvK: H.09.080.468
Telefoon: +31 (0) 314 621603
E-mailadres: .